header-1

Informácie pre širokú verejnosť

Informácie pre širokú verejnosť

Gynekologické ochorenia

Endometrióza

Slovo endometrióza je odvodené od latinského endometrium – výstelka dutiny maternice. Endometrióza je ochorenie, pri ktorom sa čiastočky endometria nachádzajú mimo dutiny maternice. Lokalizácia týchto čiastočiek nemusí byť obmedzená len na oblasť panvy ženy, ale môže sa vyskytovať okrem srdcového svalu a sleziny prakticky kdekoľvek.

 

Nádorové ochorenia

Nádory hrubého čreva

Literárne údaje uvádzajú, že 80 – 90 % všetkých nádorov sa rozvíja vplyvom vonkajších faktorov. Vznik asi 35 až 40 % nádorov súvisí so spôsobom našej výživy. Rozvoju väčšiny nádorov sa preto môžeme ubrániť, je však nutné, aby sme vedeli, čo vznik nádorov podporuje, či mu, naopak, zabraňuje. Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) patrí medzi závažné a najčastejšie sa vyskytujúce zhubné ochorenia v strednej aj západnej Európe.

Neuroendokrinné nádory

Ak nám niekto povie niečo nové, niečo, čomu úplne nerozumieme, môže nás to dosť vydesiť, najmä ak sa to týka nášho zdravia a ak započujeme slová ako „nádor“ a „rakovina“.
Ak vám práve oznámili diagnózu neuroendokrinný nádor, cítite sa možno vydesení a zmätení. Asi máte veľa otázok, ktoré by ste chceli položiť svojmu ošetrujúcemu alebo praktickému lekárovi, ale nie ste si istí, kde začať.

 

Poruchy pamäti

Poruchy pamäti

Pamäť je schopnosť ukladať, uchovávať a vybavovať si informácie v mozgu. Deliť ju môžeme podľa rôznych hľadísk. Najčastejšie je delenie na pamäť deklaratívnu, ktorú je možné vyjadriť slovami, a pamäť nedeklaratívnu. Deklaratívna pamäť môže byť buď sémantická (uchováva znalosti a fakty), alebo epizodická (schopnosť spomenúť si na nejakú udalosť, napr. čo sme robili minulý štvrtok večer). Naproti tomu pamäť nedeklaratívna sa nedá opísať slovami. Patrí sem schopnosť jazdiť na bicykli, hrať tenis, písať na stroji a pod.

 

Poruchy hybnosti

Všeobecné poruchy hybnosti svalov

Dystónia je termín, ktorý označuje mimovoľné sťahovanie svalov, ktoré spôsobuje abnormálne pohyby a pozície. Dystónia môže postihnúť jednu časť tela alebo niekoľko rôznych oblastí.
Dystónia je neurologická porucha, ktorá ovplyvňuje hybnosť, nemá však vplyv na ďalšie funkcie mozgu, ako napr. intelekt, zrak, sluch, vnímanie či sexualitu.

Porucha hybnosti svalov na tvári

Hemifaciálny spazmus je porucha hybnosti, ktorá spôsobuje sťahovanie svalov na jednej strane tváre. Vo svojej najmiernejšej forme nemusí hemifaciálny spazmus spôsobovať nič viac ako len drobnú ťažkosť, ktorá však môže deformovať tvár a pôsobiť rozpaky v spoločnosti. V závažnejších prípadoch môže mať negatívny vplyv na zrak. Keďže však druhé oko nie je väčšinou zasiahnuté, iba zriedka vedie k úplnej strate zraku.

Porucha hybnosti svalov šije

Cervikálna dystónia, niekedy nazývaná aj spastická tortikolis, je fokálna dystónia šije, ktorá obvykle postihuje ľudí okolo 40. roku. Spôsobuje mimovoľné sťahy šijových svalov, a tým dochádza k abnormálnym pohybom a pozíciám šije a hlavy. Pohyby môžu viesť k stočeniu hlavy a šije (tortikolis) alebo k nakloneniu hlavy dopredu (antekolis), dozadu (retrokolis) či do strany (laterokolis). Príznaky sú rôzne, od miernych až po závažné, a svalové sťahy môžu spôsobiť bolesť a dyskomfort. Niekedy je možné dosiahnuť čiastočnú úľavu dotknutím sa brady, inej časti tváre alebo zadnej časti hlavy.

Poruchy hybnosti svalov v okolí oka

Blefarospazmus je fokálna dystónia svalov okolo očí, väčšinou postihuje ľudí vo veku 50 až 70 rokov. Môže spôsobiť nekontrolovateľné mrkanie a zatváranie očného viečka. V extrémnych prípadoch ľudia trpiaci blefarospazmom nemôžu pevne zovreté oči otvoriť, takže sú občas vlastne „slepí“. Blefarospazmus má obvykle postupný vývoj. Prvé príznaky môžu byť podráždenie oka a dyskomfort, citlivosť na svetlo a väčšia frekvencia mrkania.

Poruchy hybnosti u detí po DMO

Detskú mozgovú obrnu spôsobuje poškodenie mozgu pred narodením, pri pôrode alebo skoro po narodení. Dôvody jej vzniku sú rôzne a v mnohých prípadoch zatiaľ neobjasnené. Toto poškodenie môže mať pre dieťa rôzne následky. Ak dôjde k takému poškodeniu mozgu, trpí mnoho detí tzv. spasticitou (kŕčovitosťou), keď majú kŕčovite strnulé ruky a nohy a ťažko nimi pohybujú. Určité pohyby možné sú, ale obvykle vo veľmi obmedzenom rozsahu. Tieto obmedzenia bránia deťom v samostatnej účasti na mnohých činnostiach, ktorým sa deti bežne venujú.

 

Poruchy rastu

Nedostatok rastového hormónu u detí

Rastový hormón je látka, ktorá sa tvorí v malej žľaze v mozgu nazývanej hypofýza. Sekréciu rastového hormónu riadia dva hormóny. Sú to GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatín. Oba sa tvoria v zadnej časti mozgu nazývanej hypotalamus. GHRH zvyšuje tvorbu rastového hormónu v hypofýze a somatostatín túto tvorbu tlmí. Rastový hormón sa uvoľňuje do krvi vo vlnách a jeho najvyššia hladina v krvi je krátko po zaspatí.

Turnerov syndróm

Turnerov syndróm bol prvýkrát opísaný v roku 1938 americkým endokrinológom Henrym Turnerom. Jeho príčinou je absencia chromozómu X alebo jeho časti. Chromozómy sú nositelia genetickej informácie. Okrem zárodkových buniek (vajíčka a spermie) má človek v každej bunke tela 23 párov chromozómov (celkovo teda 46 chromózomov). Polovicu každého páru získa od matky a polovicu od otca.

 

Poruchy tvorby rastového hormónu u dospelých

Nadmerná tvorba rastového hormónu

Akromegália je vzácne ochorenie spôsobené vo väčšine prípadov pretrvávajúcim nadmerným uvoľňovaním rastového hormónu z hypofýzy. Nadmerné uvoľňovanie rastového hormónu vedie jednak k rastu kostí a mäkkých tkanív a jednak k metabolickým zmenám, ktoré sa môžu prejaviť napríklad cukrovkou.

Nedostatok rastového hormónu u dospelých

Rastový hormón (somatotropín) je bielkovina, ktorú tvoria špeciálne bunky vnútri malej žľazy nazývanej hypofýza (mozgový podvesok), ktorá je umiestnená na spodine mozgu. Hypofýza je spojená tenkou stopkou s časťou mozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus. Tvorbu a uvoľňovanie rastového hormónu kontrolujú dva hormóny nazývané GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatín. Tieto dva hormóny sa tvoria v hypotalame. GHRH stimuluje tvorbu rastového hormónu, somatostatín ju, naopak, potlačuje.

 

Hnačky

Hnačka, typy hnačiek

Hnačka je časté (viac ako 3×/deň) vyprázdňovanie riedkej stolice. Hnačky delíme na akútne, chronické a infekčné.

Liečba hnačky

Tu nájdete postupy liečby pre akútnu, chronickú, cestovateľskú a hnačku u detí.

Prevencia hnačiek

Jednou z najčastejších príčin hnačkových ochorení je infekcia baktérií salmonelou, ku ktorej dôjde jednak požitím už infikovaného jedla a jednak prenesením infekcie z rúk na potraviny pri ich príprave. Treba si uvedomiť, že chovy domácich zvierat vrátane hydiny a zvlášť veľkochovy sú touto baktériou premorené, preto pri porciovaní mäsa a hydiny a skladovaní vajec musíte dodržiavať veľmi starostlivo určitý hygienický režim.

Smecta®

Smecta® je prírodný čistený íl s vysokou väzobnou kapacitou, ktorý je schopný sa viazať s hlienom sliznice zažívacieho traktu a zvyšuje tak jeho kvalitu a množstvo. Touto cestou chráni sliznicu proti infekcii a škodlivým látkam a umožňuje rýchlejšie uzdravenie.

 

Predčasné dospievanie

Predčasné dospievanie

Je známe, že vzostup hladín gonadotropínov (FSH a LH) a pohlavných hormónov je spojený nielen s nástupom dospievania, ale dochádza k nemu aj u normálnych zdravých novorodencov. Tomuto obdobiu sa hovorí tiež „minipuberta“. Hladina testosterónu u chlapcov môže byť v „minipuberte“ až polovičná v porovnaní s dospelými mužmi. K výraznému poklesu hormonálnych hladín na nízke hladiny detského (pokojového) obdobia dochádza za normálnych podmienok vo veku 3 – 6 mesiacov, u dievčat niekedy až v priebehu 1. roka, vzácne neskôr.

  

Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmov má pomôcť pochopiť informácie na týchto internetových stránkach určené pre pacientov.