header-1

Hnačka, typy hnačiek

Hnačka, typy hnačiek

1. Čo je to hnačka?

Hnačka je častá (viac ako 3×/deň) vyprázdňovanie riedkej stolice.

2. Čo označujeme akútnou hnačkou?

Akútna hnačka sa začína náhle a trvá krátko. Trvá menej ako 4 týždne a je väčšinou infekčného pôvodu.

3. Čo znamená hnačka chronická?

Chronická hnačka trvá dlhšie (viac ako 4 týždne) a vyžaduje si už podrobnejšie vyšetrenie.

4. Čo je to infekčná hnačka?

Ide o najčastejší typ hnačky, ktorého príčinou je infekcia, zápal spôsobený baktériami, vírusmi alebo parazitmi.

Príčiny a priebeh hnačky

Príčiny akútnej hnačky
Príčiny chronickej hnačky
Príčiny a priebeh infekčných hnačiek

 • Bakteriálne hnačky
  • Kampylobakteriálna hnačka
  • Infekcie vyvolané E. coli
  • Salmonelóza
  • Šigelóza (bacilárna úplavica)
  • Yersínia
  • Cholera
 • Vírusové hnačky
 • Parazitárne hnačky
1. Príčiny akútnej hnačky

Zápal sliznice žalúdka a čriev (gastroenteritída) – je spôsobený väčšinou infekcií, dochádza k presunu veľkého množstva tekutiny do čreva. Takisto vzniká hnačka aj vplyvom niektorých preháňadiel.
„Otrava potravinami“ (spôsobená toxínmi – jedovatými látkami, ktoré vylučujú baktérie) – požitie veľkého množstva osmoticky aktívnych látok, ktoré na seba naviažu tekutiny (napr. umelých sladidiel).
Požitie veľkého množstva nestráviteľných látok.
Psychické príčiny (úzkosť) – črevá posúvajú svoj obsah veľmi rýchle, a tak sa stačí vstrebať späť do krvi len malé množstvo tekutiny.
Vedľajší účinok liekov (napr. niektorých antibiotík, liekov obsahujúcich horčík a pod.).
Požitie veľkého množstva tekutiny – črevo ich nedokáže vstrebať (napr. požitie veľkého množstva piva).
Alkohol (obvykle vo veľkom množstve).

2. Príčiny chronickej hnačky

Jednou z najčastejších príčin dlhodobej hnačky je tzv. dráždivé hrubé črevo, čo je ochorenie charakterizované poruchami vyprázdňovania (hnačkou alebo zápchou), často sprevádzané bolesťami v bruchu, ale bez prítomnosti organického ochorenia.
Idiopatické črevné zápaly (napr. ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba).
Zlé vstrebávanie potravín (napr. celiakia alebo chronické ochorenie pankreasu).
Hormonálne zmeny (napr. cukrovka alebo zvýšená činnosť štítnej žľazy).
Dlhodobo prebiehajúca črevná infekcia.
Stavy po závažnejšej operácii žalúdka, čreva alebo žlčníka. Obmedzenie plochy čreva na vstrebávanie, napr. operáciou (odňatie časti čreva) alebo pri zápale.
Niektoré lieky, vrátane antibiotík; lieky obsahujúce horčík, lieky proti prekysleniu žalúdka, lieky upravujúce vysoký tlak, lieky užívané pri kĺbových zápaloch a preháňadlá.

3. Príčiny a priebeh infekčných hnačiek

a) Bakteriálna hnačka

Pôvodcovia: Najčastejšími pôvodcami bakteriálnych hnačiek sú Campylobacter, Clostridium difficile, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Shigely.

Prejavy: Prejavujú sa náhlym začiatkom, niekedy s horúčkou, nevôľou, zvracaním, neskôr sa pridávajú bolesti brucha, obvykle difúzne so škŕkaním. Stolica môže byť najprv kašovitá, neskôr sa mení na vodnatú, niekedy s prímesou hlienu a krvi.

 1. Kampylobakteriálna infekcia
  Prenos: z infikovaných zvierat na človeka buď priamym kontaktom, alebo požitím kontaminovanej potravy, najmä nedostatočne tepelne spracovaným mäsom
  Inkubačná lehota: 24 – 72 hod.
  Klinické prejavy: vodnatá hnačka, kolitída (zápal čreva) s toxickým megakólonom (nápadné rozšírenie čreva), horúčka, kŕčovité bolesti brucha niekedy pripomínajúce zápal slepého čreva; príznaky trvajú obvykle 1 – 7 dní
 2. Infekcie vyvolané E. coli:
  E. coli spôsobuje hnačku hlavne u detí, ale aj u dospelých
  Zdroj nákazy: chorý človek alebo bacilonosič
  Klinické prejavy: vodnaté stolice, väčšinou bez výrazného zápachu, niekedy zvracanie a bolesť v bruchu
  Inkubačná lehota: niekoľko hodín
 3. Salmonelóza
  Najčastejší pôvodca hnačkového ochorenia u nás
  Výskyt: hlavne v lete, najviac postihnuté deti do 1 roka, mladí ľudia do 20 rokov a starší ľudia nad 70 rokov
  Inkubačná lehota: 8 – 24 hod.
  Zdroj nákazy: hydina, hovädzí dobytok, prasatá, vtáky a ostatné domáce zvieratá
  Prenos: je možný aj mliečnymi produktmi alebo priamym kontaktom s chorým pri nedodržiavaní hygienických zásad
  Klinické prejavy: únava, bolesť hlavy, zvracanie, bolesť brucha, hnačka – vodnatá stolica, niekedy s prímesou krvi, hlienu a tenezmy (bolestivé nútenie na stolicu)
 4. Bacilárna dyzentéria (bacilárna úplavica – infekcia vyvolaná baktériou Shigella sonei)
  Vznik: pri nedodržaní základných hygienických pravidiel
  Najčastejšie postihuje deti medzi 6. mesiacom a 5. rokom.
  Prenos: priamym stykom s pôvodcom infekcie (znečistené WC, kontaminovaná voda – studničky, znečistené ruky)
  Inkubačná lehota: do 3 dní
  Klinické prejavy: horúčka, bolesti brucha s objemnými vodnatými stolicami často s prímesou hlienu a krvi a rýchle nastupujúca dehydratácia
 5. Infekcie vyvolané Yersiniemi
  Výskyt: spravidla v zimných mesiacoch
  Zdroj nákazy: divé a domáce zvieratá, prenos hlavne bravčovým mäsom a kontaminovaným mliekom; postihnuté hlavne deti a mladiství
  Klinické prejavy: bolesti hlavy, myalgia (bolesti svalov), vysoká horúčka, vodnatá hnačka
 6. Cholera
  Zdroj nákazy: človek
  Inkubačná lehota: 1 – 5 dní
  Klinické prejavy: zvracanie a potom vodnaté hnačky

b) Vírusové hnačky

Výskyt: až 1/3 hnačkových ochorení je vyvolaná vírusmi; ochorenie postihuje ktorúkoľvek vekovú skupinu, ale zraniteľné sú najmä deti a starší ľudia
Pôvodca: ochorenie vyvolávajú hlavne vírusy: norwalk, rotavírusy, adenovírus, astrovírusy, picornavírusy, torovírus; * 40 % hnačkových ochorení u detí je vyvolaných rotavírusmi

c) Parazitárna hnačka

Pôvodca: najčastejší pôvodcovia parazitárnych hnačiek sú Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium, Cyclospora
Zdroj nákazy: najčastejším zdrojom je kontaminovaná voda, menej často potrav

 1. Gairdióza
  Najčastejší hnačkové parazitárne ochorenie u nás
  Dĺžka: trvá 5 – 7 dní
  Inkubačná lehota: 12 – 15 dní, často v anamnéze: pobyt v zahraničí
  Klinické príznaky: náhle vzniknutá nauzea (nútenie na zvracanie), zvracanie, anorexia (nechutenstvo), únava, kŕče, bolesti brucha, neveľká teplota, následne výrazne zapáchajúca hnačka, nadúvanie, flatulencia (nadmerný odchod črevných plynov); ťažkosti trvajú 3 – 4 dni, ale aj niekoľko mesiacov
 2. Amébiáza
  Zdroj a šírenie nákazy: šíri sa požitím vody alebo potravy kontaminovanej cystami parazita, voda a potrava sú kontaminované fekáliami; infekcia je častá v rozvojových krajinách, vo vyspelých krajinách zisťovaná u imigrantov, u turistov vracajúcich sa z krajín tretieho sveta
  Inkubačná lehota: 8 – 10 dní
  Klinické príznaky: náhle krvavé hnačky s prímesou hlienu, kŕčmi v bruchu, tenezmy (bolestivé nútenie na stolicu), nauzea (nútenie na zvracanie), trasenie a bolesti hlavy, tretina prípadov s teplotami

Zvláštnosti hnačky u detí

Hnačka: prejavy, príznaky a nebezpečenstvo z neho plynúce
Príznaky straty tekutín
Liečba hnačky
Čo sú to rehydratačné roztoky?
Zásady rehydratácie Kulíškom
Zhoršujúci sa stav dieťaťa
Aká má byť výživa dieťaťa s hnačkovým ochorením?
Podávanie liekov
Príklad výživy starších detí pri hnačkovom ochorení

1. Hnačka: prejavy, príznaky a nebezpečenstvo z neho plynúce

Hnačka je jednou z porúch normálneho trávenia, keď dochádza k častému vyprázdňovaniu riedkych až vodnatých stolíc, ktoré v priebehu života postihne takmer každé dieťa. Závažný priebeh môže mať táto porucha u dojčiat, ktoré sú viac ako staršie deti ohrozené stratou tekutín.

Príčinou akútneho hnačkového ochorenia v našich podmienkach sú vírusy (obzvlášť časté sú hnačky spôsobené rotavírusmi) a baktérie (napr. Salmonella alebo Campylobacter), menej často parazity.

Vzhľadom na zloženie materského mlieka trpia hnačky menej často dojčené deti ako deti umelo vyživované.

Ochorenie je často sprevádzané zvracaním, niekedy veľmi úporným, ktoré prehlbuje stratu tekutín. Z tohto hľadiska sú opäť najviac ohrozenou skupinou práve dojčatá, preto by každé dojča, u ktorého sa objaví vodnatá stolica v počte tri a viac, malo byť vyšetrené detským lekárom, ktorý zhodnotí stav dieťaťa a rozhodne o liečebnom postupe.

2. Príznaky straty tekutín

Strata tekutín sa prejavuje suchými perami a suchou ústnou sliznicou, u dojčaťa je prepadnutá fontanela (väzivová blana spájajúca nezrastené lebečné kosti, je pod kožou na hlavičke hmatná ako otvor medzi nezrastenými lebečnými kosťami, postupne ich zrastom zaniká), koža je povädnutá, dieťa je spočiatku nepokojné a plačlivé, postupne apatické, môže sa objaviť porucha vedomia rôzneho stupňa, oči sú zapadnuté, dieťa močí veľmi málo – moč je tmavý, z úst cítiť acetón.

3. Liečba hnačky

Liečenie spočíva vo včasnej náhrade stratených tekutín a minerálov (rehydratácia) a včasnom podaní tolerovaných potravín (realimentácia) s cieľom zabrániť ďalšiemu poškodeniu črevnej sliznice a rozvoju chronickej hnačky.

4. Čo sú to rehydratačné roztoky?

Sú to roztoky, ktoré je možné podávať ústami, je možné nimi rýchlo nahradiť stratu minerálov a vody najmä vo včasnom štádiu ochorenia. Roztok je deťmi veľmi dobre prijímaný, je možné ním zvládať aj situácie sprevádzané zvracaním. U nás je na trhu voľne predajný rehydratačný roztok s názvom Kulíšek, takže aj v domácich podmienkach je možné počiatočné štádiá ochorenia zvládnuť.

5. Zásady rehydratácie Kulíškom

Roztok podávajte vždy vychladený na 4 – 8 °C, po lyžičkách, napr. po 5 – 10 minútach vždy 5 – 10 ml roztoku (jedna dnešná čajová lyžička má objem 4 ml, takže podáte 2 – 3 lyžičky, interval môžete predĺžiť na 15 – 20 minút podľa situácie).

Nikdy roztok nedochucujte ovocnou šťavou alebo džúsom.

Nikdy nepodávajte nápoje typu Coca-cola alebo džúsy – majú minimum minerálov a príliš cukru, ktorý nie je pre porušené trávenie žiaduce; tieto nápoje je možné použiť u niektorých kolapsových stavoch starších detí, ale rozhodne nie pri hnačkovom ochorení spojenom so zvracaním.

Rehydratácia musí byť rýchla a má byť zvládnutá za 4 hodiny, za ten čas podajte 30 – 50 ml roztoku na 1 kg hmotnosti dieťaťa.

6. Zhoršujúci sa stav dieťaťa

Ak zvracanie trvá, dieťa roztok odmieta, jeho stav sa zhoršuje a ak ide najmä o malé dieťa a nemáte ako rodičia s touto situáciou skúsenosti, nikdy neváhajte ihneď navštíviť lekára, pretože úhradu vody a minerálov bude nutné zaistiť iným spôsobom, a to jedine prijatím dieťaťa do nemocnice.

7. Aká má byť výživa dieťaťa s hnačkovým ochorením?

Spočíva predovšetkým vo včasnom podávaní dobre tolerovaných potravín (realimentácia).

To znamená využívať tie potraviny, ktoré nezaťažujú črevo, strava musí byť dobre a ľahko stráviteľná, chutná, lacná a dostupná:

Ak je dieťa dojčené, dojčenie neprerušovať.

U umelo živeného dieťaťa môžete používať rovnaké mlieko ako pred vznikom ochorenia. Už sa nevyžaduje úplné vysadenie mliečnej výživy, ale ako sami všetci dobre vieme, práve vysadenie mliečnej stravy a podávanie diétnych potravín uzdravenie dieťaťa urýchli. Preto je vhodné mlieko aspoň na jeden deň vysadiť.

Ak sa rozhodnete dieťaťu v strave mlieko ponechať, je spočiatku vhodné ich pripravovať s ryžovým odvarom, ktorý doma ľahko pripravíte. Jednu polievkovú lyžicu ryže varíte v 1 litri dojčenskej vody jednu hodinu, vždy odparenú vodu doplníte na 1 l, potom ryžu precedíte a vzniknutý odvar použijete na prípravu mlieka. Podobne môžete použiť krúpy, nie však ovsené vločky (majú preháňavý účinok).

Ďalšou možnosťou je použitie veľmi kvalitného overeného diétneho mlieka so zníženým obsahom laktózy (v predaji v lekárňach). Má vynikajúcu chuť a ovocná vláknina, minerály a ľahko stráviteľný tuk zaisťujú rýchlu úpravu stolice tým, že sa urýchli obnova črevnej flóry. Mlieko je určené pre nedojčené deti od 3. mesiaca, ale je možné ich použiť aj u starších jedincov bez obmedzenia vekovej hranice.

U starších detí je nutné vynechať stravu s vysokým obsahom tukov a disacharidov. Takže vhodná je mixovaná strava zo zemiakov a ryže, jablčné, mrkvové alebo banánové pyré, chudé kuracie mäso, bujón, sucháre, staršie pečivo. S výhodou je možné použiť z vyššie uvedeného pripravené detské výživy predávané v obchodoch.

8. Podávanie liekov

Lieky s dezinfekčným účinkom, antibiotiká či chemoterapeutiká podľa dnešných poznatkov nie je potrebné podávať, ak na to nie je celkom jasný dôvod (u detí s poruchou imunity, ťažko prebiehajúce ochorenie, keď hrozí postihnutie iných orgánov, u dojčiat do 4. mesiaca veku pri bakteriálnom pôvode ochorenia a pod.). Takisto nemá opodstatnenie podávania liekov tlmiacich činnosť čreva.

Je možné použiť lieky chrániace žalúdočnú a črevnú sliznicu, ktoré na seba viažu vírusy a baktérie a ich toxické odpadové produkty (napr. Smecta alebo príp. živočíšne uhlie, to však farbí stolicu do čierna, a môže tak prekryť príznak krvácania do zažívacieho traktu). Ďalej je vhodné použiť prípravky, ktoré priaznivo ovplyvňujú poničenú črevnú mikroflóru a urýchľujú tak liečbu.

9. Príklad výživy starších detí pri hnačkovom ochorení

1. deň:

Rehydratačný roztok podľa odporúčaného dávkovania.

Hneď ako dieťa nezvracia, skúste kúsok suchého rožka alebo suchára, banánu alebo jablčného kompótu. Ak sa neobjaví znovu zvracanie, ponúknite dieťaťu kúsok niektorej vyššie uvedenej potraviny častejšie (zhruba po 3 hodinách, ale množstvo nezvyšujte).

2. deň:

Pokračujte v podávaní rehydratačného roztoku podľa odporúčanej schémy.

Na raňajky ponúknite napr. suchár namočený v jablčnom kompóte (môžete ho prisladiť hroznovým cukrom – Glukopurom).

Na desiatu malé množstvo roztlačeného banánu alebo jablčné pyré.

Na poludnie na obed rozmixovaný varený zemiak s varenou mrkvou (možno použiť kupovanú výživu) alebo vodovú krúpovú polievku (prípadne pridajte zemiak a mrkvu), pokrm môžete jemne prisoliť.

Na olovrant opäť roztlačený banán, jablčný kompót so suchárom, na večeru ryžovú bezmliečnu kašu (buď uvaríte doma, alebo použijete ryžovú bezmliečnu kašu už hotovú v škatuli).

Množstvo jedla musíte prispôsobiť chuti dieťaťa, jedlo mu nevnucujte, ale ponúknite radšej menšie množstvo, ale častejšie (napríklad po 2 hodinách niekoľko lyžičiek), aj keď úplne porušíte pôvodný pravidelný režim.

3. deň:

Ak prijíma dieťa predchádzajúci deň ponúkanú stravu dobre, stolica už nie sú taká častá a zlepšuje sa jej konzistencia, postupujte obdobne, ale skúste na obed zaradiť hovädzí alebo kurací vývar s drobnými kúskami chudého mäsa alebo opäť zemiaky a mrkvu a k tomu kúsok chudého kuracieho, králičieho či morčacieho mäsa, ostatné zostáva rovnaké.

4. deň:

Ak prijíma dieťa predchádzajúci deň ponúkanú stravu dobre, má na jedlo chuť, stolica je hutnejšia alebo vôbec žiadna (čo sa môže stať), skúste mu na raňajky ponúknuť mlieko, na ktoré bolo zvyknuté, v množstve cca 100 ml a k tomu suchý rožok alebo piškóty.

Počas dňa môžete nahradiť rehydratačný roztok postupne slabým „ruským“ čajom ochuteným Glukopurom, ponúkajte pitie často po malých porciách.

Ak sa po prvej rannej stolici neobjaví opäť hnačka, skúste večer ryžovú mliečnu kašu.

Počas dňa desiatu/olovrant ponechajte bezo zmeny.

5. deň:

Pri priaznivom priebehu môžete ráno podať už obvyklú porciu mlieka.

Na desiatu alebo olovrant podajte biely jogurt, do ktorého pridáte banán alebo jablčný kompót.

Na obed môže byť vývar s ryžou, zemiakom, mrkvou a mäsom alebo bez vývaru s pridaním masla alebo oleja.

Popoludní na olovrant opäť banán alebo jogurt, večer podľa chuti dieťaťa mliečna kaša alebo to, čo malo dieťa na obed, alebo len mlieko.

V ďalších dňoch už zaraďujte stravu, na ktorú bolo dieťa zvyknuté, ale majte na pamäti, že párky, pečená kačica a bravčové s kapustou či rezne so zemiakovým šalátom nie sú pokrmy vhodné po prekonanom hnačkovom ochorení, aj keď prebehlo ľahko. Takisto čokoláda, ani mliečna, ani horká, sa nehodí na liečbu hnačkových stavov, pretože obsahuje vysoké množstvo tukov!

Takto je možné postupovať u všetkých detí, ktoré už nie sú odkázané iba na mliečnu výživu. Musíte sa riadiť hlavne stavom dieťaťa, jeho chuťou prijímať ponúkané potraviny, pokojne všetko dávajte po troškách, ak je to nutné, starostlivo sledujte množstvo a vzhľad stolice, dodržuje dávkovanie rehydratačného roztoku. Uvedený postup môžete, samozrejme, meniť, príjem stravy je možné urýchliť, ak to dovoľuje stav dieťaťa a množstvo stolice. Ak však máte akékoľvek pochybnosti, ak sa znovu objaví hnačka alebo dieťa začne znovu zvracať, ihneď sa obráťte na detského lekára.

Cestovateľská hnačka

Dopriali ste si dovolenku v zahraničí? Aby sa táto dovolenka pre vás či vašich blízkych nezmenila na trvalý pobyt na toalete, určite venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

Čo je hnačka cestovateľov?
Ako sa hnačka cestovateľov prejavuje?
Čo je príčinou hnačky cestovateľov?
Kde môžeme očakávať zvýšený výskyt tohto ochorenia?
Ako sa vyvarovať hnačky cestovateľov?
Aké sú hlavné zásady liečby hnačky cestovateľov?

1. Čo je hnačka cestovateľov?

Ide o prejav ochorenia čreva, ktorého pôvodcom môže byť výmena črevných mikroorganizmov za miestnu flóru či črevnej infekcie ako dôsledok nezvyklého zloženia stravy či požitia kontaminovanej vody alebo potraviny.

2. Ako sa hnačka cestovateľov prejavuje?

Prejavy tohto ochorenia sú celkom typické. Začiatok býva náhly, 3 – 5 typicky vodnatých stolíc denne spojených so škŕkaním v bruchu. Môže ich sprevádzať celková slabosť a nevoľnosť, nie je horúčka.

Problémy sa v 90 % vyriešia do 1 týždňa, v ďalších 8 % do jedného mesiaca.

3. Čo je príčinou hnačky cestovateľov?

Príčina tohto typu hnačky býva objasnená v 30 – 60 % prípadov a môže byť rovnako ako pri ostatných hnačkách infekčnej alebo neinfekčnej povahy.

Z tých neinfekčných príčin menujme:
vypitie väčšieho množstva sladkých a prechladených nápojov či miestnych minerálnych vôd,
nezvykle korenenú stravu,
ovocie (napr. figy a mango),
nadbytok oleja používaného v niektorých kuchyniach,
psychický stres spojený s cestovaním.

Príčinou infekčnej hnačky cestovateľov sú z:
80 – 85 % baktérie,
10 % parazity,
5 – 10 % vírusy.

4. Kde môžeme očakávať zvýšený výskyt tohto ochorenia?

Najčastejšie sa s týmto ochorením stretávame pri cestách do trópov a subtrópov. Po mesačnom pobyte v týchto oblastiach udáva príznaky ochorenia 40 až 60 % turistov.

Objavuje sa najčastejšie u osôb cestujúcich z krajín s dobrou hygienickou úrovňou do oblastí s nižším hygienickým štandardom.

5. Ako sa vyvarovať hnačky cestovateľov?

Miesto pobytu vyberajte starostlivo s ohľadom na svoj vek a zdravotný stav.
Pite iba balenú alebo dezinfikovanú vodu a nápoje.
Nepite ovocné šťavy z lisov u pouličných predavačov, do nápojov si nenechajte vhodiť ľad.
Vyhýbajte sa zmrzlinám, niektorým syrom, paštétam a mlieku nejasného pôvodu.
Mäso jedzte dobre prepečené, ešte horúce, nekonzumujte ryby z neznámych vôd.
Ak budete v krajine s nízkou hygienickou úrovňou, nejedzte surovú listovú a koreňovú zeleninu, ak ju nie je možné poobrajovať.
Nejedzte tiež ovocie, ktoré si nemôžete sami olúpať, nejedzte melóny, môžu byť zdrojom infekcie.
Pamätajte: To, čo jedia a pijú miestni ľudia, nemusí byť dobré pre vás – turistu!
Zásady je možné zhrnúť do „šiestich O“: obchod, originál, otvoriť, olúpať, omyť, obvariť.

6. Aké sú hlavné zásady liečby hnačky cestovateľov?

Zásada číslo 1: Do lekárničky si nezabudnite pribaliť prípravky na liečbu hnačky. A to:
Rehydratačný roztok
Liek, ktorý na seba viaže vírusy, baktérie, toxíny a môže ho užívať celá rodina (napr. Smecta).

Zásada číslo 2: Ak dochádza:
k výraznejším prejavom ochorenia, ktoré nereaguje na samoliečbu,
hnačky sú časté, mnohokrát denne,
sú objemné – sprevádzané stratou tekutín, vody a minerálov,
v stolici sa objavujú prímesi, hlien, krv, tzv. vločky,
je vyššia horúčka, bolesti hlavy,
výrazné kŕče či bolesti brucha, mnohokrát spojené sa zvracaním,
nejde už o cestovateľskú hnačku a samoliečba nie je ďalej namieste.
Je vhodné sa poradiť s miestnym lekárom a začať príslušnú liečbu.

Zásada číslo 3: U detí sa na miestneho lekára obrátime radšej skôr, pretože je väčšie riziko dehydratácie a stav sa môže zhoršiť náhle a skokom.