Logo

Neuroendokrinné nádory

Úvod

Ak nám niekto povie niečo nové, niečo, čomu úplne nerozumieme, môže nás to dosť vydesiť, najmä ak sa to týka nášho zdravia a ak započujeme slová ako „nádor“ a „rakovina“.

Ak vám práve oznámili diagnózu neuroendokrinný nádor, cítite sa možno vydesení a zmätení. Asi máte veľa otázok, ktoré by ste chceli položiť svojmu ošetrujúcemu alebo praktickému lekárovi, ale nie ste si istí, kde začať

Tým, že vám o neuroendokrinných nádoroch ponúkneme určité základné informácie, kladieme si za cieľ pomôcť vám v prvých krôčikoch na ceste k pochopeniu vášho zdravotného stavu a vyrovnaniu sa s ním. Informácie tu uvedené vám môžu pomôcť lepšie porozumieť vašej diagnóze a navrhovaným spôsobom liečby. Informácie sú formulované v bežnom jazyku a neobsahujú lekársku terminológiu. Dúfame tiež, že pomôžu eliminovať niektoré vaše obavy.

Diagnóza

Čo sú to neuroendokrinné nádory?

Neuroendokrinné nádory sú pomerne vzácne, obvykle pomaly rastúce nádory. V niektorých prípadoch sú nezhubné (nazývané benígne), v iných, naopak, zhubné (malígne). Väčšina neuroendokrinných nádorov sa obvykle objaví v tráviacom trakte, ktorý tvorí žalúdok a črevá, ale vzniknúť môžu aj v iných častiach tela, napríklad v pľúcach alebo v pankrease, a môžu sa tiež rozšíriť napr. do pečene. Ak dochádza k ich šíreniu, hovoria lekári o nových nádoroch ako o „sekundárnych“ alebo „metastázach“. Miestu, kde nádor vznikol, sa hovorí „primárny nádor“

Sú neuroendokrinné nádory bežné?

Nie, nie sú. No vzhľadom na to, že neuroendokrinné nádory rastú tak pomaly, že u niektorých ľudí spôsobujú iba drobné, alebo dokonca žiadne príznaky, domnievajú sa lekári, že tisíce ľudí s neuroendokrinnými nádormi žijú bez toho, aby si ochorenia boli vedomí.

Niekedy sa stane, že k zisteniu neuroendokrinného nádoru dôjde, až keď sa začne šíriť. Neuroendokrinné nádory bývajú často zistené pri testovaní či liečbe iných zdravotných problémov, väčšinou syndrómu dráždivého hrubého čreva (SDT), Crohnovej choroby, peptického vredového ochorenia, gastritídy alebo žlčových kameňov.

Neuroendokrinným nádorom sa niekedy hovorí „tichá“ rakovina, pretože veľa ľudí s týmto typom nádorov netrpí žiadnymi príznakmi a často ani nevedia, že nejaký nádor majú.

Aké neuroendokrinné nádory existujú?

Existuje veľa rôznych typov neuroendokrinných nádorov. Najbežnejším typom neuroendokrinných nádorov sú karcinoidné nádory, ktoré často bývajú rakovinové. Tvoria približne 55 % všetkých diagnostikovaných neuroendokrinných nádorov. Karcinoidné nádory vznikajú hlavne v črevách, najčastejšie v slepom čreve, na konci tenkého čreva v mieste, ktoré sa nazýva ileum, v žalúdku a pľúcach.

Niektoré neuroendokrinné nádory vznikajú v pankrease. Hovoríme o nich ako o neuroendokrinných nádoroch pankreasu, ide napr. o inzulinómy, gastrinómy, VIPómy a neuroendokrinné nádory nefunkčného pankreasu.

Ďalšie vzácne druhy neuroendokrinných nádorov sú spájané s ochorením, ktoré sa nazýva mnohopočetná endokrinná neoplázia typu 1 alebo MEN-1. MEN-1 je často (nie však vždy) dedičné, rodinné ochorenie.

Aká je príčina neuroendokrinných nádorov?

Ako pri všetkých rakovinových ochoreniach vznikajú neuroendokrinné nádory ako následok nekontrolovaného množenia buniek v organizme. Normálne bunky sa delia kontrolovaným spôsobom, ale pri rakovine kontrolné signály nefungujú. Vytvárajú sa abnormálne bunky, ktoré sa ďalej delia, a výsledkom je rast nádoru. V prípade neuroendokrinných nádorov nie je spúšťací mechanizmus tohto procesu známy.

Neuroendokrinné nádory vznikajú u mužov aj žien, i keď ženy mierne prevažujú. Objaviť sa môžu u dospelých všetkých vekových kategórií.

Existuje súvislosť medzi neuroendokrinnými nádormi a fajčením?

Medzi neuroendokrinnými nádormi a fajčením nebola preukázaná žiadna súvislosť. Súvislosť nebola nájdená ani pre žiadny konkrétny životný štýl alebo povolanie. Pravdou je, že fajčenie môže znižovať účinnosť určitých typov liečby (napr. analógy somatostatínu).

Akým spôsobom ovplyvní neuroendokrinný nádor môj život?

Rôzne neuroendokrinné nádory majú na ľudí rôzny vplyv, čo sa týka toho, ako rastú, aké príznaky prinášajú, či sa šíria, alebo nie a akým spôsobom. Pravdou je, že všetky neuroendokrinné nádory majú určité spoločné charakteristiky.

Väčšina neuroendokrinných nádorov produkuje abnormálne veľké množstvá hormónov, čo sú chemické látky, ktoré sa tvoria v organizme, aby zaisťovali určité jeho funkcie. Napr. väčšina karcinoidných nádorov produkuje dôležitý hormón serotonín, ktorý spôsobuje rozširovanie a zužovanie krvného riečiska, ale ktorého nadbytok môže viesť ku karcinoidnému syndrómu, charakterizovanému hnačkou, bolesťami žalúdka a červenaním pokožky.

Karcinoidný syndróm môže tiež spôsobiť stratu chuti k jedlu, úbytok hmotnosti a dýchavičnosť. Medzi ďalšie bežné príznaky neuroendokrinných nádorov patria bolesti chrbta, nevoľnosť a žltačka.

Aké testy mi budú robiť?

Testy, ktoré vám budú robiť, a poradie, v akom vám ich budú robiť, závisia od vášho individuálneho stavu.
Markery
Ak existuje podozrenie na neuroendokrinný nádor, lekár bude chcieť pravdepodobne diagnózu potvrdiť meraním určitých hodnôt (markerov), ako sú hladiny hormónov v krvi a vzorkách moču. Môže vás požiadať o jednu alebo niekoľko vzoriek moču a krvi.
Skenovanie

Po úvodnom vyšetrení a odbere krvi možno lekári použijú na prezretie vášho tela zobrazovacie zariadenie. To potvrdí polohu nádoru a zistí, či sa nádorové bunky rozšírili do iných častí tela.

Aby sme zistili, kde sa nádor nachádza, môžeme použiť oktreotidový sken alebo rádioterapiu aplikáciou metajodobenzylguanidínu (MIBG). Používa sa aj CT alebo CAT [počítačová (axiálna) tomografia], ktorej výsledkom je trojrozmerné zobrazenie vnútra tela a ktorá je absolútne bezbolestná. V niektorých zariadeniach sa robí aj zobrazenie magnetickou rezonanciou (MRI). Namiesto röntgenových lúčov používajú tieto prístroje na zobrazenie vnútra tela magnetické vlny a môžu zistiť veľa informácií o polohe a veľkosti nádoru a tiež ukázať, či sa nádor už rozšíril. Pre niektorých pacientov, napr. pre pacientov s kardiostimulátormi, nie je MRI vhodná.

Zobrazenie magnetickou rezonanciou nebolí, musíte iba vydržať nehybne ležať na lôžku vnútri skenera (ľudovo sa mu hovorí „tunel“). Skenovanie môže trvať až jednu hodinu, takže niektorí ľudia môžu pociťovať klaustrofóbiu, obzvlášť s prihliadnutím na značný hluk, ktorý skenery vydávajú.

Vyšetrení môžete byť aj ultrazvukom, čo vôbec nebolí. Ide o vyšetrenie, ktoré na zobrazenie vnútra žalúdka využíva zvukové vlny.

Endoskopia
Lekári možno budú musieť vyšetriť vnútro vášho tráviaceho ústrojenstva pružnou hadičkou s optickým vláknom, ktorá sa nazýva endoskop. Vyšetreniu hovoríme endoskopia. Pred zavedením endoskopu do žalúdka (gastroskopia) alebo do rektálneho otvoru (kolonoskopia) vám bude podaný liek na uvoľnenie. Ak lekár nájde niečo, o čom sa domnieva, že by mohlo ísť o nádor, môže urobiť biopsiu.

Biopsia
Pred tým, ako vás pošlú k špecialistovi, budete asi musieť podstúpiť biopsiu. Pri biopsii sa z nádoru odoberie malá vzorka tkaniva. Táto vzorka sa pošle na mikroskopický rozbor, aby sa zistilo, či je nádor benígny, alebo malígny. V závislosti od ďalších testov však možno biopsiu podstúpiť nebudete musieť.

Musím pri testoch zostať v nemocnici?

Nie je to nevyhnutné. Endoskopia sa často robí ambulantne. No v niektorých prípadoch, ak sa robí veľa testov po sebe, a najmä ak žijete ďaleko od najbližšej nemocnice, môžete byť hospitalizovaní na oddelení.

Budú mi tieto testy robiť pravidelne?

Je možné, že niektoré testy bude nutné opakovať. Lekári môžu testy použiť napr. na sledovanie zmien vášho stavu.

Liečba a starostlivosť

Aké spôsoby liečby sa ponúkajú?

Vaša liečba závisí od mnohých faktorov vrátane typu, veľkosti a umiestnenia nádoru, či sa už rozšíril z pôvodného miesta do iných častí tela, a od vášho celkového zdravotného stavu. Liečba sa zameriava jednak na potlačenie príznakov, jednak na obmedzenie veľkosti nádoru.

Na základe výsledkov testov bude možné rozhodnúť, ktorý typ liečby pre vás bude najlepší. Lekár vám podá podrobné vysvetlenie a všetko s vami prediskutuje.

Aký liek mi pomôže prekonať príznaky ochorenia?

Liek, ktorý sa bežne predpisuje na liečbu príznakov u pacientov s neuroendokrinnými nádormi, sa nazýva analóg somatostatínu.

Somatostatín je prirodzený hormón, ktorý zabraňuje uvoľňovaniu hormónov a iných chemických látok z našich vnútorných orgánov. V súčasnosti dokážeme vyrábať syntetické varianty (analógy) somatostatínu na liečebné účely.

Ako tieto lieky fungujú?

Tieto lieky potlačujú príznaky a pacienti s neuroendokrinnými nádormi sa vďaka nim cítia lepšie, pretože znižujú hladiny hormónov, ktoré ich nádory produkujú.

Je tieto lieky nutné podávať injekciou?

Možnosti podávania analógov somatostatínu (lanreotid alebo oktreotid) sú široké. Podľa zvolenej formy lieku sa aplikujú buď denne, alebo vždy za nejaké obdobie (tzv. depotné formy). Depotné formy je možné aplikovať v intervale týždeň, 10 dní, dva, štyri, šesť alebo osem týždňov. Dávkovanie je vždy individuálne a záleží na vašom zdravotnom stave a zvolenom type lieku.

Budem musieť ísť na operáciu?

Ako jednu z možností liečby vám lekár možno navrhne operáciu. Ak je nádor na jednom mieste (lokalizovaný) alebo ak došlo iba k malému rozšíreniu, môže operácia nádor úplne odstrániť. Operáciu je možné využiť aj na zmenšenie veľkosti nádoru, čo znamená, že ďalšie spôsoby liečby sa využívajú na nádor už menších rozmerov.

Budem musieť podstúpiť chemoterapiu alebo rádioterapiu?

Nie všetci ľudia s neuroendokrinnými nádormi podstupujú rádioterapiu alebo chemoterapiu, ale oba tieto spôsoby liečby môžu lekári použiť buď samy osebe, alebo ako podpornú liečbu po operácii.

Chemoterapia označuje užívanie protirakovinových (cytotoxických) prípravkov, ktoré hubia nádorové bunky, spomaľujú alebo zastavujú ich delenie a množenie. Obvykle ide o kombináciu liekov proti rakovine, ktoré sa injekciou vpravujú do žily v rámci opakovaných liečebných cyklov.

Rádioterapia znamená použitie externého zdroja radiačných lúčov na liečbu vymedzených oblastí choroby a kostných metastáz.

Vypadajú mi vlasy?

Ľudia, ktorí podstupujú liečbu rakoviny, ako napr. chemoterapiu a rádioterapiu, sa obávajú vedľajších účinkov. Mnoho pacientov sa spočiatku obáva dobre zdokumentovaných možných vedľajších účinkov, ako je nevoľnosť a vypadávanie vlasov. Pravdou je, že nie každá chemoterapia spôsobuje vypadávanie vlasov. Nevoľnosť je možné veľmi dobre zvládať pomocou ďalších liekov.

Ak sa akéhokoľvek aspektu liečby obávate, zverte sa so svojou neistotou lekárovi alebo sestre. Zdravotníci, ktorí vám pomáhajú, majú k dispozícii rôzne možnosti, aby pre vás vybrali ten najvhodnejší liečebný program.

Čo to je interferónová terapia?

Interferón je liek, ktorý stimuluje prirodzený obranný systém organizmu – imunitný systém –, a tak môže pomôcť organizmu s neuroendokrinným nádorom bojovať. Môže byť vhodný pre niektorých pacientov s neuroendokrinnými nádormi a často sa používa v kombinácii s analógmi somatostatínu.

Interferón si pacient obvykle podáva injekciou sám. To znamená, že si ho môžete pichať sami doma buď trikrát týždenne, alebo raz za týždeň. Interferón je k dispozícii vo forme pera, vďaka ktorému je vpich veľmi jednoduchý – ošetrujúci personál vám ukáže, ako na to. Ak majú niektorí pacienti z podávania lieku obavy, pichá im injekcie zdravotná sestra.

Aké druhy liečby existujú pre neuroendokrinné nádory pečene?

Na redukciu veľkosti alebo spomalenie rastu neuroendokrinných nádorov sa používajú rôzne techniky.

Embolizácia pečene
Embolizáciu je možné využiť na spomalenie rastu sekundárnych nádorov v pečeni. Do ciev, ktoré zásobujú nádor krvou, sú injekčne vpravované malé čiastočky, prípadne chemická látka. Tým sa prívod krvi do nádoru v pečeni zastaví a bunky začnú odumierať. Podobný postup je možné použiť aj v rámci chemoterapie alebo cielenej rádioterapie (pozrite nižšie).
Kryoterapia
Kryoterapia sa používa na redukciu veľkosti nádoru zmrazením pomocou sondy.
Rádiofrekvenčná ablácia
Rádiofrekvenční ablácia sa používa na redukciu veľkosti nádoru rádiovými vlnami pomocou sondy.
Laserová ablácia
Laserová ablácia sa používa na redukciu veľkosti nádoru jeho zahriatím laserovým lúčom pomocou sondy.

V čom spočíva cielená terapia rádionuklidmi alebo „magická guľka“?

Ide o spôsoby liečby, pri ktorých sa využíva špeciálne farbivo a oktreotidový sken či MIBG sken. U pacientov s pozitívnym nálezom sa špeciálne farbivo nahradí rádioaktívnou chemickou látkou, ktorá je oktreotidmi alebo MIBG dopravovaná priamo do nádoru.

U koho sa budem liečiť?

Neuroendokrinné nádory často diagnostikujú a liečia rôzni lekári. Váš praktický lekár vás môže odporučiť ku gastroenterológovi, čo je odborník na choroby tráviaceho ústrojenstva, na chirurgiu, kde sa snaží nádor odstrániť operatívne, alebo k endokrinológovi, ktorý sa špecializuje na hormonálnu problematiku. Potom sa možno stretnete s onkológmi, čo sú lekári orientovaní na liečbu rakoviny, rádiológmi alebo lekármi s atestáciou v odbore nukleárnej medicíny, ktorí sa špecializujú na zobrazovacie techniky (skeny a röntgeny).

Môžete mať pocit, že si vás lekári odovzdávajú medzi sebou, ale dôležité je, aby ste dostali tú najvhodnejšiu odbornú starostlivosť, a niekedy môže byť naozaj nutné tieto rôzne kolieska absolvovať. Nech už sa nachádzate v ktorejkoľvek fáze, váš praktický lekár alebo ošetrujúci personál sú tu na to, aby vám poradili a pomohli.

Budem mať bolesti?

Každý tretí človek s rakovinou netrpí vôbec žiadnymi bolesťami. Príčiny bolesti dobre poznáme a vieme tiež, ako ich zvládať, takže naozaj nie je nutné, aby pacienti trpeli nezvládateľnou bolesťou.

Ľudia vnímajú bolesť rôzne. Bolesť, ktorú budete pociťovať, môže byť individuálna, a preto ju bude treba riešiť zodpovedajúcim spôsobom. Ak nejakú bolesť pocítite, mali by ste sa zveriť lekárovi alebo ošetrujúcemu personálu a tí vám určite pomôžu.

Je bolesť príznakom zhoršovania nádoru?

To, že máte bolesti, neznamená nutne, že sa váš nádor zhoršuje. O akejkoľvek bolesti informujte ošetrujúci personál alebo lekára, tí vám pomôžu.

Môže ku mne domov chodiť ošetrovateľka?

Na tejto veci sa môžete dohodnúť so svojím praktickým lekárom. Ak vám lekár predpísal analóg somatostatínu, môže vám sestra injekcie pichať buď v ordinácii vášho praktického lekára, alebo u vás doma. Niektoré typy somatostatínových analógov si môžete aplikovať aj sám(a) alebo s pomocou partnera či priateľa. Sestrička vám tiež môže ukázať, ako si pichať interferón v domácom prostredí.

Budem môcť počas liečby viesť normálny život?

To záleží na vás a na type neuroendokrinného nádoru, ktorým trpíte. Niektorí ľudia s neuroendokrinnými nádormi sú o svojom stave informovaní, ale žiadnu aktívnu liečbu nepodstupujú. Namiesto toho im povedia, aby žili ako doposiaľ, sú však monitorovaní v rámci pravidelného screeningu (napr. prechádzajú vyššie uvedenými testmi), aby sa zistili prípadné zmeny zdravotného stavu.

Je to z toho dôvodu, že neuroendokrinné nádory obvykle rastú pomaly a niektorí ľudia netrpia príznakmi, ktoré by nejako ovplyvňovali ich každodenný život.

Život iných ľudí s neuroendokrinnými nádormi môže byť zasiahnutý nutnosťou ísť do nemocnice na operáciu alebo podstúpiť inú liečbu. To znamená, že si budete musieť zvyknúť na pravidelné branie liekov, ako napr. analógu somatostatínu. Cieľom liečby je zvládať príznaky ochorenia a pokiaľ možno zlepšiť kvalitu vášho života. Existuje pár vecí, ktoré pre seba môžete urobiť sami. O tých sa píše v kapitole Svojpomoc a podpora.

Čo je to paliatívna starostlivosť?

Paliatívna starostlivosť je dôležitou súčasťou vašej liečby. Sústreďuje sa na kvalitu vášho života, a to nielen na zvládanie bolestí, ktorými môžete trpieť, ale tiež na pomoc a podporu v oblasti sociálnych, emočných a duchovných potrieb.

Paliatívna starostlivosť je k dispozícii všetkým pacientom trpiacim rakovinou.

Kto mi paliatívnu starostlivosť zaistí?

Túto starostlivosť zaisťuje tím špecializovaných zdravotníkov vo vašej nemocnici alebo obci. O paliatívnej starostlivosti sa môžete porozprávať s lekárom alebo ošetrujúcim personálom, prípadne môžete o informácie, pomoc a radu v tejto oblasti požiadať organizácie uvedené v časti Ďalšia pomoc a podpora.

Svojpomoc a podpora

Môžem si nejako pomôcť sám?

Existuje veľa spôsobov, ako si môžete pomôcť sám či sama. Ak vám povedia, že máte rakovinu, je veľmi jednoduché začať trpieť pocitmi bezmocnosti, osamelosti a depresie. Veľa ľudí s neuroendokrinnými nádormi a inými formami rakoviny vám však povie, že ich ochorenie malo na ich život vlastne pozitívny vplyv. Prestali sa trápiť malichernosťami každodenného života a začali sa viac tešiť zo života, napr. sa začali venovať svojim koníčkom a tráviť viac času s priateľmi a rodinou. Mnoho ľudí informácia o ich stave vlastne posilní. Môže pre vás byť užitočné pripojiť sa k podpornej skupine a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sú v rovnakej alebo podobnej situácii ako vy. Podporné skupiny vám tiež často dokážu poradiť, čo sa týka nárokov a príspevkov, ktoré sú vám k dispozícii.

Musím nejako zmeniť svoje stravovacie návyky?

Niektorí ľudia využijú svoju diagnózu ako odrazový mostík k zdravšiemu životnému štýlu. Rozhodnú sa prestať fajčiť, obmedzia alkohol a snažia sa jesť viac ovocia a zeleniny a menej tučných jedál. Na prospech môžu byť aj vitamínové doplnky. Zdravá strava, a ak je to možné, pravidelné nenáročné cvičenia vám môžu pomôcť cítiť sa lepšie, a to nielen preto, že robíte niečo pozitívne. Pozitívny prístup môže k účinnosti vašej liečby prispieť tiež. Váš ošetrujúci lekár a jeho kolegovia vám, čo sa týka výživy, iste poradia.

Čo mám robiť, keď nemôžem chodiť do práce?

Ak kvôli neuroendokrinnému nádoru nemôžete pracovať, nemusí to ešte znamenať, že tým bude váš život ovplyvnený negatívne. Veľa ľudí nájde radosť a záľubu v iných činnostiach a začnú dokonca robiť niečo, čo nikdy predtým nerobili.

Copyright ©2020 IPSEN. Všetky práva vyhradené