header-1

Poruchy hybnosti

Poruchy hybnosti

Všeobecné poruchy hybnosti svalov

Dystónia je termín, ktorý označuje mimovoľné sťahovanie svalov, ktoré spôsobuje abnormálne pohyby a pozície. Dystónia môže postihnúť jednu časť tela alebo niekoľko rôznych oblastí. Dystónia je neurologická porucha, ktorá ovplyvňuje hybnosť, nemá však vplyv na ďalšie funkcie mozgu, ako napr. intelekt, zrak, sluch, vnímanie či sexualitu.

Porucha hybnosti svalov na tvári

Hemifaciálny spazmus je porucha hybnosti, ktorá spôsobuje sťahovanie svalov na jednej strane tváre. Vo svojej najmiernejšej forme nemusí hemifaciálny spazmus spôsobovať nič viac ako len drobnú ťažkosť, ktorá však môže deformovať tvár a pôsobiť rozpaky v spoločnosti. V závažnejších prípadoch môže mať negatívny vplyv na zrak. Keďže však druhé oko nie je väčšinou zasiahnuté, iba zriedka vedie k úplnej strate zraku.

Porucha hybnosti svalov šije

Cervikálna dystónia, niekedy nazývaná aj spastická tortikolis, je fokálna dystónia šije, ktorá obvykle postihuje ľudí okolo 40. roku. Spôsobuje mimovoľné sťahy šijových svalov, a tým dochádza k abnormálnym pohybom a pozíciám šije a hlavy. Pohyby môžu viesť k stočeniu hlavy a šije (tortikolis) alebo k nakloneniu hlavy dopredu (antekolis), dozadu (retrokolis) či do strany (laterokolis). Príznaky sú rôzne, od miernych až po závažné, a svalové sťahy môžu spôsobiť bolesť a dyskomfort. Niekedy je možné dosiahnuť čiastočnú úľavu dotknutím sa brady, inej časti tváre alebo zadnej časti hlavy..

Poruchy hybnosti svalov v okolí oka

Blefarospazmus je fokálna dystónia svalov okolo očí, väčšinou postihuje ľudí vo veku 50 až 70 rokov. Môže spôsobiť nekontrolovateľné mrkanie a zatváranie očného viečka. V extrémnych prípadoch ľudia trpiaci blefarospazmom nemôžu pevne zovreté oči otvoriť, takže sú občas vlastne „slepí“. Blefarospazmus má obvykle postupný vývoj. Prvé príznaky môžu byť podráždenie oka a dyskomfort, citlivosť na svetlo a väčšia frekvencia mrkania.

Poruchy hybnosti u detí po DMO

Detskú mozgovú obrnu spôsobuje poškodenie mozgu pred narodením, pri pôrode alebo skoro po narodení. Dôvody jej vzniku sú rôzne a v mnohých prípadoch zatiaľ neobjasnené. Toto poškodenie môže mať pre dieťa rôzne následky. Ak dôjde k takému poškodeniu mozgu, trpí mnoho detí tzv. spasticitou (kŕčovitosťou), keď majú kŕčovite strnulé ruky a nohy a ťažko nimi pohybujú. Určité pohyby možné sú, ale obvykle vo veľmi obmedzenom rozsahu. Tieto obmedzenia bránia deťom v samostatnej účasti na mnohých činnostiach, ktorým sa deti bežne venujú.