Logo

Porucha hybnosti svalov šije

CERVIKÁLNA DYSTÓNIA

Čo je to dystónia?

Dystónia je neurologická porucha hybnosti. Spôsobuje mimovoľné sťahy svalov, čo vedie k tomu, že pri postihnutých častiach tela dochádza k abnormálnym pohybom alebo pozíciám.

Cervikálna dystónia

Cervikálna dystónia, niekedy nazývaná aj spastická tortikolis, je fokálna dystónia šije, ktorá obvykle postihuje ľudí okolo 40. roku. Spôsobuje mimovoľné sťahy šijových svalov, a tým dochádza k abnormálnym pohybom a pozíciám šije a hlavy. Pohyby môžu viesť k stočeniu hlavy a šije (tortikolis) alebo k nakloneniu hlavy dopredu (antekolis), dozadu (retrokolis) či do strany (laterokolis). Príznaky sú rôzne, od miernych až po závažné, a svalové sťahy môžu spôsobiť bolesť a dyskomfort. Niekedy je možné dosiahnuť čiastočnú úľavu dotknutím sa brady, inej časti tváre alebo zadnej časti hlavy. Aj keď môže dochádzať k progresii cervikálnej dystónie, nejde o život ohrozujúce ochorenie a nemá vplyv na ďalšie funkcie mozgu, ako napr. intelekt, vnímanie, zrak, močový mechúr či sexualitu. Je nepravdepodobné, že by sa cervikálna dystónia rozvinula do generalizovanej formy, aj keď niekedy môže byť postihnutá ešte ďalšia časť tela. Ochorenie má individuálne odlišnosti. V niektorých prípadoch sa môže zhoršovať počas asi piatich rokov a potom sa jeho postup zastaví. V iných prípadoch nedochádza takmer k žiadnej progresii. V ojedinelých prípadoch ustúpi a príznaky zmiznú, ale neskôr sa môže vrátiť. Keďže sa prípady cervikálnej dystónie líšia, je ťažké presne určiť, ako sa bude ochorenie vyvíjať.

Aké sú príčiny cervikálnej dystónie?

Predpokladá sa, že cervikálna dystónia je spôsobená abnormálnou funkciou bazálnych ganglií, oblasti hlboko v mozgu, ktorá zodpovedá za koordináciu pohybov. V súčasnosti prebieha mnoho výskumných aktivít a darí sa prehlbovať chápanie tejto poruchy.

Ako sa toto ochorení lieči?

Ochorenie sa zatiaľ nedá vyliečiť. Na liečbu cervikálnej dystónie už bolo vyskúšaných mnoho liekov, z ktorých niektoré jednotlivcom pomohli, avšak žiadny z nich nie je univerzálne účinný. U niektorých pacientov môžu tieto lieky tiež vyvolávať vedľajšie účinky. Účinnou liečbou sú injekcie botulotoxínu, ktoré uvoľňujú svaly postihnuté kŕčom. Injekcie sa musia opakovať približne každé tri mesiace. Ak injekcie prinesú len malé zlepšenie, môže byť dôvodom aplikácie v nesprávnom mieste, nevhodné dávkovanie či iný typ botulotoxínu, ako je potrebné. Vedľajšie účinky sú obvykle len mierne a pomerne rýchle ustupujú. Niekedy sa na určenie správnych svalov používa elektromyografia (EMG).

Ako sa dá s cervikálnou dystóniou žiť?

Cervikálna dystónia môže byť pre niektorých ľudí veľmi stresujúca a ťažko sa s ňou vyrovnávajú, spôsobuje rozpaky a stratu sebadôvery. Keď máte hlavu neprirodzene naklonenú nabok, dopredu alebo dozadu, ovplyvňuje to „reč tela“ a niektorí ľudia si môžu vaše konanie zle vyložiť. Okrem toho je pre niektorých ľudí pohyb vonku náročný, pretože je zložitejšie otočiť hlavu a rozhliadnuť sa na obe strany, čo im môže spôsobiť problémy napr. pri prechádzaní cez cestu, chôdzi v dave alebo pri šoférovaní. Mnohým ľuďom pomáha, keď sa o svojich obavách môžu s niekým porozprávať. Ak tiež dokážete vysvetliť svojej rodine, priateľom a kolegom, ako vás dystónia ovplyvňuje v bežnom živote, lepšie pochopia vaše potreby.

Copyright ©2020 IPSEN. Všetky práva vyhradené