header-1

Všeobecné poruchy hybnosti svalov

Všeobecné poruchy hybnosti svalov

DYSTÓNIA

Čo je to dystónia?

Dystónia je termín, ktorý označuje mimovoľné sťahovanie svalov, ktoré spôsobuje abnormálne pohyby a pozície. Dystónia môže postihnúť jednu časť tela alebo niekoľko rôznych oblastí.

Dystónia je neurologická porucha, ktorá ovplyvňuje hybnosť, nemá však vplyv na ďalšie funkcie mozgu, ako napr. intelekt, zrak, sluch, vnímanie či sexualitu.

Aké druhy dystónie poznáme

Medzi častejšie sa vyskytujúce druhy dystónie patria:

FOKÁLNA DYSTÓNIA

Fokálne dystónie sú najbežnejšou formou tohto ochorenia a postihujú iba jednu časť tela. Patrí medzi ne:
Cervikálna dystónia (alebo tortikolis): dystónia svalov šije, ktorá spôsobuje stočenie krku do strany, zvrátenie či trasenie hlavy.
Blefarospazmus: dystónia svalov v okolí očí.
Oromandibulárna dystónia: dystónia postihujúca svalstvo čeľustí, jazyka a úst.
Laryngeálna dystónia: dystónia postihujúca hlasivky.
Tzv. pisársky kŕč: dystónia znemožňujúca písanie.
Kraniálna dystónia (Meigeho syndróm): dystónia postihujúca svaly okolo očí, ako aj svalstvo čeľustí, jazyka a úst.

SEGMENTÁLNA DYSTÓNIA

Toto ochorenie postihuje určitú oblasť tela, napr. krk a ruku.

HEMIDYSTÓNIA

Toto ochorenie postihuje ruku a nohu na jednej strane tela.

MULTIFOKÁLNA DYSTÓNIA

Toto ochorenie postihuje mnoho rôznych častí tela.

GENERALIZOVANÁ DYSTÓNIA

Toto ochorenie postihuje väčšinu tela, spravidla nohy a chrbát (trup).

Kto môže byť postihnutý dystóniou?

Dystónia postihuje mužov aj ženy všetkých vekových kategórií. Ak sa objaví v detstve, obvykle sa z nej časom vyvinie generalizovaná forma, ktorá môže byť mimoriadne paralyzujúca. Dystónia, ktorá sa objaví v dospelosti, zostáva obvykle fokálna a vyskytuje sa najmä u ľudí nad 40 rokov.

Dystóniu je možné ťažké diagnostikovať a veľa pacientov nie je liečených, pretože ich príznaky zostanú nerozpoznané.

Prečo som o dystónii nikdy nepočul(a)?

Napriek tomu, že sa odhaduje, že dystónia je asi desaťkrát početnejšia než motorické neurónové choroby, veľa ľudí o nej nikdy nepočulo. Pravdou je, že až donedávna nepoznali toto ochorenie ani mnohí praktickí lekári. V posledných niekoľkých rokoch sa však povedomie o dystónii zlepšilo a prognózy ľudí s dystóniou sa zlepšujú.

Aké sú príčiny dystónie?

Príčiny dystónie nie sú dosiaľ presne známe, zdá sa však, že toto ochorenie je možné pripočítať problémom v oblasti mozgu, ktorá sa nazýva bazálna ganglia a ktorá zodpovedá za riadenie pohybov. Predpokladá sa, že za chybnú kontrolu svalov a hybnosti môže nerovnováha neurotransmiterov (napr. dopamínu).

Dystónia niekedy spôsobuje poškodenie bazálnych ganglií. Potom sa nazýva sekundárna dystónia a môže byť spôsobená mnohými príčinami, napr. mozgovou mŕtvicou alebo nádorom na bazálnych gangliách, užívaním určitých liekov (najmä blokátorov dopamínu, ktoré sa používajú na liečbu psychiatrických porúch) a pod. Vo väčšine prípadov nie je zistená žiadna príčina okrem možných genetických faktorov, ktoré spôsobujú primárnu alebo idiopatickú dystóniu.

Ide o dedičné ochorenie?

Dystónia, ktorá sa objaví v detstve, je často spôsobená dedičnosťou – jedným alebo niekoľkými postihnutými génmi. Väčšina primárnych segmentálnych alebo generalizovaných dystónií sa dedí dominantne, čo znamená, že ak týmto typom dystónie trpí jeden z rodičov, existuje 50 % šanca, že odovzdá gén s dystóniou svojim deťom. Nie každý, kto tento gén zdedí, však dystóniou ochorie, čo nazývame neúplnou penetráciou.

Aj dystónia, ktorá sa objaví v dospelosti, môže byť dedičná. To je možné často určiť len veľmi ťažko, pretože ďalší členovia rodiny môžu trpieť iba miernou formou tohto ochorenia, nikdy pomoc lekára nevyhľadali alebo bola ich dystónia diagnostikovaná chybne.

U niektorých ľudí sa toto ochorenie bez zjavného dôvodu náhle zlepší alebo aj úplne vymizne. Pravdepodobnosť úplného vymiznutia príznakov sa však odhaduje v pomere jedna k desiatim až jedna k dvadsiatim. Niekedy sa dystónia môže nakoniec vrátiť, kedykoľvek sa vytratí navždy.

Dá sa dystónia vyliečiť?

Bohužiaľ, väčšina foriem dystónie sa zatiaľ vyliečiť nedá. Mnoho dystonických ochorení je však možné v súčasnosti veľmi úspešne liečbou kontrolovať.

Aké druhy liečby sú k dispozícii?

Dystónia sa dá liečiť rôznymi spôsobmi. O vašej liečbe bude rozhodnuté v závislosti od typu ochorenia a jeho závažnosti. Hlavné možnosti sú nasledujúce:
- medikamentózna liečba,
- injekcie botulotoxínu,
- operácia.

LIEKY

Niektorým pacientom pomáhajú lieky. Niektoré bránia v činnosti neurotransmiterom, čo sú chemické látky, ktoré sú nositeľmi informácií v mozgu. Iné sú určené na uvoľnenie svalov, obmedzujú trasenie a bránia svalovým kŕčom. Aby boli účinné, je potrebné ich užívať kontinuálne. Lekár môže predpísať tieto lieky: benzhexol, benztroín, diazepam, clonazepam, baclofen, carbamazepín, levodopa, tetrabenazín. Medzi lieky, ktoré sa používali v minulosti, no v súčasnosti sa už predpisujú zriedka, patrí bromokriptín, chlorpromazín, haloperidol, pimozid, amantadín.

BOTULOTOXÍN

Injekcie botulotoxínu účinkujú pri liečbe dystónie postihujúcej svalstvo šije alebo okolia očí. V niektorých prípadoch môže byť táto liečba prospešná aj pri iných formách dystónie. Látka, ktorá je vstrekovaná injekciou, je rafinovaná forma toxínu spôsobujúceho botulizmus. Funguje tak, že pôsobí na styčné body nervov a svalov, čím zabraňuje uvoľňovaniu jedného z chemických „poslíčkov“ – acetylcholínu – z nervových zakončení. Tým sa obmedzujú kontrakcie svalov a znižuje sa napätie vo svaloch, ktoré sú nadmerne reaktívne. Nervové zakončenia sa po ôsmich až deviatich týždňoch spamätajú, a preto je liečbu nutné opakovať, obvykle v trojmesačných intervaloch. Vedľajšie účinky sú obvykle mierne a rýchle ustupujú.

OPERÁCIA

Ak pacient na ostatné spôsoby liečby už nereaguje (malé percento pacientov sa časom môže stať voči botulotoxínu rezistentné), ponúka sa operácia. Chirurgická liečba spočíva v selektívnej denervácii a hlbokej mozgovej stimulácii (DBS). V druhom prípade sa na bazálne gangliá umiestnia elektródy, aby pomohli nastoliť rovnováhu pohybov a ovládanie postoja. Vďaka najnovším výskumom bolo možné zdokonaliť proces umiestňovania elektród tak, aby boli dosiahnuté optimálne účinky.

Ako sa dá s dystóniou žiť?

Tak ako pri mnohých iných dlhodobých ochoreniach si ľudia, u ktorých sa dystónia prejaví, môžu prejsť úvodnou fázou depresie, rozpakov a rozhorčenia – alebo úľavy, ak sa ukáže, že ich príznaky majú svoje vysvetlenie. Väčšina ľudí si nakoniec na zvládanie problémov, ktoré ich stav prináša, osvojí účinné stratégie. Ak sa darí potlačiť príznaky ochorenia, účinne tlmiť bolesť a ak sa pacienti naučia jeden alebo dva triky, ktoré im pomôžu prekonať prípadné nepríjemné situácie v spoločnosti, z prvého šoku sa rýchle spamätajú. Dystónia nie je väčšinou na prekážku v žiadnej spoločenskej situácii, ak sa stručne vysvetlí a potom už sa o nej nehovorí.

Vážne praktické problémy môže prinášať invalidita spôsobená nástupom dystónie.