header-1

Poruchy rastu

Poruchy rastu

Nedostatok rastového hormónu u detí

Rastový hormón je látka, ktorá sa tvorí v malej žľaze v mozgu nazývanej hypofýza. Sekréciu rastového hormónu riadia dva hormóny. Sú to GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatín. Oba sa tvoria v zadnej časti mozgu nazývanej hypotalamus. GHRH zvyšuje tvorbu rastového hormónu v hypofýze a somatostatín túto tvorbu tlmí. Rastový hormón sa uvoľňuje do krvi vo vlnách a jeho najvyššia hladina v krvi je krátko po zaspatí.

Turnerov syndróm

Turnerov syndróm bol prvýkrát opísaný v roku 1938 americkým endokrinológom Henrym Turnerom. Jeho príčinou je absencia chromozómu X alebo jeho časti. Chromozómy sú nositelia genetickej informácie. Okrem zárodkových buniek (vajíčka a spermie) má človek v každej bunke tela 23 párov chromozómov (celkovo teda 46 chromózomov). Polovicu každého páru získa od matky a polovicu od otca.