header-1

Poruchy tvorby rastového hormónu u dospelých

Poruchy tvorby rastového hormónu u dospelých

Nadmerná tvorba rastového hormónu

Akromegália je vzácne ochorenie spôsobené vo väčšine prípadov pretrvávajúcim nadmerným uvoľňovaním rastového hormónu z hypofýzy. Nadmerné uvoľňovanie rastového hormónu vedie jednak k rastu kostí a mäkkých tkanív a jednak k metabolickým zmenám, ktoré sa môžu prejaviť napríklad cukrovkou.

Nedostatok rastového hormónu u dospelých

Rastový hormón (somatotropín) je bielkovina, ktorú tvoria špeciálne bunky vnútri malej žľazy nazývanej hypofýza (mozgový podvesok), ktorá je umiestnená na spodine mozgu. Hypofýza je spojená tenkou stopkou s časťou mozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus. Tvorbu a uvoľňovanie rastového hormónu kontrolujú dva hormóny nazývané GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatín. Tieto dva hormóny sa tvoria v hypotalame. GHRH stimuluje tvorbu rastového hormónu, somatostatín ju, naopak, potlačuje.